Oktober 2020

Sonntag, 11.10.2020

Happy Birthday
Happy Birthday

Moises Mario

Samstag, 17.10.2020

Happy Birthday
Happy Birthday

Gines Andreas

Sonntag, 18.10.2020

Happy Birthday
Happy Birthday

Scheer Wolfgang

Dienstag, 27.10.2020

Happy Birthday
Happy Birthday

Obergmeiner Ingo

Freitag, 30.10.2020

Happy Birthday
Happy Birthday

Leitner Peter