Dezember 2020

Samstag, 12.12.2020

Happy Birthday
Happy Birthday

Puntigam Mario

Montag, 14.12.2020

Happy Birthday
Happy Birthday

Dobretzberger Mario

Freitag, 18.12.2020

Happy Birthday
Happy Birthday

Hösele Harald
Marcher Hansi

Samstag, 19.12.2020

Happy Birthday
Happy Birthday

Schober Erwin

Mittwoch, 23.12.2020

Happy Birthday
Happy Birthday

Scherz Roswitha

Sonntag, 27.12.2020

Happy Birthday
Happy Birthday

Herrnstein Markus