Oktober 2021

Montag, 11.10.2021

Happy Birthday
Happy Birthday

Moises Mario

Sonntag, 17.10.2021

Happy Birthday
Happy Birthday

Gines Andreas

Montag, 18.10.2021

Happy Birthday
Happy Birthday

Scheer Wolfgang

Mittwoch, 27.10.2021

Happy Birthday
Happy Birthday

Obergmeiner Ingo

Samstag, 30.10.2021

Happy Birthday
Happy Birthday

Leitner Peter